Vertrouwens Contact Persoon

Vertrouwens Contact Persoon

Mail_VertrouwensContactPersoon.png
*de Vertrouwens Contact Persoon maakt géén onderdeel uit van het bestuur van de club.


vertrouwenspersoon-icoontjes-02_90058.png

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur) met een klacht of een vraag. Daarbij biedt de VCP een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Een VCP behandelt een klacht inhoudelijk niet zelf, maar probeert u de weg naar een goede oplossing te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen
en kan u informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of u doorverwijzen. In een vertrouwelijk gesprek helpt een VCP u bij het doen van uw verhaal.


Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en uitsluiting, intimidatie en misbruik, maar ook matchfixing, doping en integriteitskwesties.


De VCP van MSH Maasduinen is per mail bereikbaar via: [email protected] 
Gelieve in uw mail altijd een telefoonnummer te vermelden waarop u gebeld kunt worden door de VCP.

logo-Samen-naar-een-veiliger-sport-klimaat.png
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!