Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverkklaring_logo_Website.png

Persoonsgegevens die wij verwerken
MSH Maasduinen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • (Bank)rekeningnummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar [email protected]
AVG-regels_met_hoofdlogo_PNG.png

Waarom we gegevens nodig hebben
MSH Maasduinen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen 
 • Het op verzoek delen van  persoonsgegevens aan de KNVB
 • Het op verzoek van overheidsinstanties (o.a. gemeente) mijn gegevens te delen
 • Gegevens te delen en de team  betreffende team waar ik als speler in actief ben   
 • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, in de kantine, Facebook of Instagram pagina van MSH Maasduinen
 • Uw naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden u kunnen benaderen
 • U gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis

Hoe lang we gegevens bewaren
MSH Maasduinen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
MSH Maasduinen verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijven als lid van MSH Maasduinen naar een andere vereniging te realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.

Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

training-avg2.jpg


In kaart brengen websitebezoek

MSH Maasduinen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MSH Maasduinen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
MSH Maasduinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Bestuur MSH Maasduinen
avg.proof_rond_logo.pngDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!